KONTAKT


CENTAR FILM d.o.o.
Beograd

Address:
Beogradska 71
11000 Beograd

Tel :
+381 (0)11 24-58-478
Fax :
+381 (0)11 15-45-265

E-pošta :
info@centarfilm.com


Matični broj :
07012314

PIB :
101519351

Registarski broj :
01507012314

Šifra delatnosti :
5911